Anna Café

Visszaélés bejelentés

Mit lehet bejelenteni?
Jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélést.

Ki lehet bejelentő?
Bárki, aki szerződéses jogviszonyban áll(t) vállalatunkkal, tehát különösen:
– a Fusion Befektetési Zrt. munkatársai (függetlenül a foglalkoztatás formájától)
– a Fusion Befektetési Zrt. beszállítói, alvállalkozói
– jogszabály, vagy egyéb rendelkezés által felhatalmazott harmadik felek.

Szervezetünk elkötelezett a hatályos jogszabályok betartása és a jogszerű működés biztosítása
iránt. Kérjük, ha bármilyen visszaélésre utaló eseményt észlel, tegyen bejelentést az alábbi
elérhetőségen: Fusion Zrt. visszaélés-bejelentő rendszer

Tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről